Welkom bij Stichting Waarborgfonds Meppel

De Stichting stelt zich ten doel:

Het ondersteunen en begunstigen van doelen en instellingen van culturele en sociale aard in de meest ruime zin en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn; in het algemeen binnen de Gemeente Meppel, behoudens uitzonderingen en zulks ter beoordeling van het bestuur.

Aanvragen:

Het bestuur vergadert op onderstaande data. In de tweede kolom staat aangegeven wanneer de aanvragen binnen moeten zijn.

Datum Datum aanvraag
17-03-2020 de complete en volledige aanvraag dient binnen te zijn voor 1 maart 2020 om op deze vergadering besproken te worden
16-06-2020 de complete en volledige  aanvraag dient binnen te zijn voor 1 juni 2020 om op deze vergadering besproken te worden
22-09-2020 de complete en volledige aanvraag dient binnen te zijn voor 8 september 2020 om op deze vergadering besproken te worden
10-11-2020 de complete en volledige aanvraag dient binnen te zijn voor 27 oktober 2020 om op deze vergadering besproken te worden

Gaarne aanvragen digitaal aanleveren via het aanvraagformulier of via het e-mailadres: secretariaat@waarborgfondsmeppel.nl

  • Waarborgfonds Meppel is een door de ANBI erkende Algemeen Nut Beogende Instelling, dossiernummer 12 953