Stichting Waarborgfonds Meppel

De Stichting Waarborgfonds Meppel is een zogenaamd zuiver vermogensfonds. De uitkeringen door de Stichting Waarborgfonds Meppel worden geheel of nagenoeg geheel verricht in het kader van het algemeen belang.

Het doel van Stichting Waarborgfonds Meppel

Het ondersteunen en begunstigen van doelen en instellingen van culturele en sociale aard in de meest ruime zin en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn; in het algemeen binnen de Gemeente Meppel, behoudens uitzonderingen en zulks ter beoordeling van het bestuur.

De Stichting Waarborgfonds Meppel is een zogenaamd zuiver vermogensfonds. De uitkeringen door de Stichting Waarborgfonds Meppel worden geheel of nagenoeg geheel verricht in het kader van het algemeen belang. Dientengevolge heeft de Stichting Waarborgfonds Meppel een ANBI-beschikking ontvangen.

Publicatieplicht 2021

Voorbeelden van ondersteuning

Naar activiteiten
  • Restauratie van de Meppeler molens, de Weert en de Vlijt

  • Stichting Engelgaarde

  • Stichting Hospice Meppel en Omstreken

  • Evenementen zoals Donderdag Meppeldag, Grachtenfestival, Live in Meppel

  • Stichting Paardrijden Gehandicapten Meppel

  • Renovatie van de Algemene Begraafplaats

  • Diverse beelden en muzikale, culturele en sportieve evenementen