Welkom bij Stichting Waarborgfonds Meppel

De Stichting stelt zich ten doel:

Het ondersteunen en begunstigen van doelen en instellingen van culturele en sociale aard in de meest ruime zin en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn; in het algemeen binnen de Gemeente Meppel, behoudens uitzonderingen en zulks ter beoordeling van het bestuur.

Aanvragen:

Het bestuur vergadert op onderstaande data. In de tweede kolom staat aangegeven wanneer de aanvragen binnen moeten zijn.

Datum Datum aanvraag
19-01-2021 de complete en volledige aanvraag dient binnen te zijn voor 5 januari 2021 om op deze vergadering besproken te worden
30-03-2021 de complete en volledige  aanvraag dient binnen te zijn voor 16 maart 2021 om op deze vergadering besproken te worden
08-06-2021 de complete en volledige aanvraag dient binnen te zijn voor 25 mei 2021 om op deze vergadering besproken te worden
14-09-2021 de complete en volledige aanvraag dient binnen te zijn voor 31 augustus 2021 om op deze vergadering besproken te worden
23-11-2021 de complete en volledige aanvraag dient binnen te zijn voor 9 november 2021 om op deze vergadering besproken te worden

Gaarne aanvragen digitaal aanleveren via het aanvraagformulier of via het e-mailadres: secretariaat@waarborgfondsmeppel.nl

  • Waarborgfonds Meppel is een door de ANBI erkende Algemeen Nut Beogende Instelling, dossiernummer 12 953