Aanvraagformulier

Ondersteuning aanvragen

Wilt u ondersteuning voor een activiteit of een project aanvragen, gebruik dan onderstaand aanvraagformulier.

Het bestuur vergadert op onderstaande data. In de tweede kolom staat aangegeven wanneer de aanvragen binnen moeten zijn.

Datum Datum aanvraag
17-03-2020 de complete en volledige aanvraag dient binnen te zijn voor 1 maart 2020 om op deze vergadering besproken te worden
16-06-2020 de complete en volledige  aanvraag dient binnen te zijn voor 1 juni 2020 om op deze vergadering besproken te worden
22-09-2020 de complete en volledige aanvraag dient binnen te zijn voor 8 september 2020 om op deze vergadering besproken te worden
10-11-2020 de complete en volledige aanvraag dient binnen te zijn voor 27 oktober 2020 om op deze vergadering besproken te worden

Ter introductie:

Het zo volledig mogelijk invullen van onderstaande vragen (inclusief het verstrekken van gevraagde bijlagen, stukken en toelichtingen!) voorkomt onnodige vertraging in de behandeling van uw aanvraag. 
Op basis van een incomplete aanvraag kan het bestuur zich geen goed beeld vormen, hetgeen om die reden alleen al kan leiden tot afwijzing van uw aanvraag, dan wel tot uitstel van behandeling totdat de ontbrekende informatie is aangevuld. Het is dus vooral in uw eigen belang om onderstaande vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden en alle relevante informatie mee te sturen:

Contactpersoon *


E-mailadres *


Uittreksel Kamer van Koophandel *
Voeg een actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel toe (zonder uittreksel kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen);
Maximale bestandsgrootte: 2MB, Toegestane bestanden: pdf, jpg, png


Recente jaarcijfers *
Voeg de meest recente jaarcijfers (exploitatiecijfers èn balans) toe
Maximale bestandsgrootte: 2MB, Toegestane bestanden: pdf, jpg, png, doc, docx, txt


Begroting *
Voeg de begroting toe van de activiteit/het evenement en/of komend boekjaar. Deze begroting moet tenminste de volgende details bevatten:

 • aangevraagde en toegezegde bijdragen per donerende instantie;
 • eigen inbreng en/of wervingsacties om eigen middelen te werven;
 • overige inkomstenbronnen met onderbouwing;
 • kosten/uitgaven per soort.

Maximale bestandsgrootte: 2MB, Toegestane bestanden: pdf, jpg, png, doc, docx, txt


Omschrijving activiteit/evenement *
Geef een uitgebreide omschrijving van uw activiteit of evenement waarvoor u een donatie vraagt. Wij willen graag geïnformeerd worden over:

 • waar en wanneer het plaatsvindt;
 • historie en toekomst;
 • doelgroep(en), (verwachte) bezoekersaantallen;
 • reclame, communicatie en PR;
 • om welke concrete donatie u het Waarborgfonds verzoekt;
 • welke tegenprestatie u kunt bieden.

Maximale bestandsgrootte: 2MB, Toegestane bestanden: pdf, jpg, png, doc, docx, txtVelden met een * zijn verplicht

 • Waarborgfonds Meppel is een door de ANBI erkende Algemeen Nut Beogende Instelling, dossiernummer 12 953