Bestuursleden

Dick Bakker
voorzitter

Gerard ter Braake
secretaris

Fred Hofstra
penningmeester

Peter van Asselt
lid

Marnix Barelds
lid

Alan Houtman
lid

Rob Kollen
lid

  • Waarborgfonds Meppel is een door de ANBI erkende Algemeen Nut Beogende Instelling, dossiernummer 12 953