Doel

Doel van de Stichting Waarborgfonds Meppel

Het ondersteunen en begunstigen van doelen en instellingen van culturele en sociale aard in de meest ruime zin en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn; in het algemeen binnen de Gemeente Meppel, behoudens uitzonderingen en zulks ter beoordeling van het bestuur.

De Stichting Waarborgfonds Meppel is een zogenaamd zuiver vermogensfonds. De uitkeringen door de Stichting Waarborgfonds Meppel worden geheel of nagenoeg geheel verricht in het kader van het algemeen belang. Dientengevolge heeft de Stichting Waarborgfonds Meppel een ANBI-beschikking ontvangen.

Bekijk hier de toegezegde giften van 2019
Bekijk hier de toegezegde giften van 2018

Bekijk hier de financiële verantwoording van 2019
Bekijk hier de financiële verantwoording van 2018

  • Waarborgfonds Meppel is een door de ANBI erkende Algemeen Nut Beogende Instelling, dossiernummer 12 953