Geschiedenis

De ontstaansgeschiedenis van de Stichting Waarborgfonds Meppel

Op 21 januari 1878 werd de ‘Onderlinge Meppeler Brandassurantie Vereniging’ opgericht. De oprichtingsvergadering  werd bezocht door 30 leden. Totaal waren er 55 intekenaars voor een verzekering.
Tot voorzitter werd benoemd de initiatiefnemer de heer P.W. Voorthuis. Verdere bestuursleden waren de heren H. Meiboom J. zn., J. van Dijk L. zn., H.W. Schummelketel, J. Otten G. zn., V. Pasman en G. Klooster. De heer H.J. Kremer werd benoemd als secretaris.

Begin negentiger jaren voelde men de behoefte om meer reservekapitaal te kweken, aangezien de vereniging groeide en dus ook het risico. De oplossing werd gevonden in het oprichten van een stichting. Het werd de ‘Stichting Waarborgfonds der Onderlinge Meppeler Brandassurantie Vereniging’ (O.M.B.V.).

Aangezien vanuit de leden vaker de wens naar voren kwam om ook andere polissen bij de O.M.B.V. onder te brengen (waarvoor de kennis ontbrak) en de wet hogere eisen aan de medewerkers ging stellen, werd contact gezocht met naburig onderlingen die hetzelfde probleem hadden. Zo is op 1 januari 2001 de O.M.B.V. samen met de onderlingen van Nijeveen, Ruinerwold, Zuidwolde, de Wijk/Koekange en Steenwijk/Frederikoord opgegaan in Univé Reest AA en Linde.

Iedere onderlinge bracht daarbij haar eigen kapitaal in; de stichting O.M.B.V. bracht evenveel geld in als de hoogste inbrenger onder de andere onderlingen. Het gehele kapitaal van de Stichting inbrengen leek het toenmalige bestuur ongepast, aangezien het geld door de Meppelers bijeen was gebracht. Het meerdere is derhalve achtergebleven in de stichting O.M.B.V., welke vervolgens haar naam heeft gewijzigd in ‘Stichting Waarborgfonds Meppel’.
Als afscheid van de Brandverzekering werd de Meppeler bevolking een nieuwe, compleet uitgeruste brandweerauto aangeboden ter waarde van 450.000 gulden.

Vanaf het oprichten der Stichting zijn regelmatig vrij forse bedragen geschonken, zoals bij de Watersnoodramp in Zeeland. Statutair mag er alleen voor Meppeler doelen gesponsord worden, tenzij het bestuur in uitzonderingsgevallen anders beslist. Terecht heeft het toenmalige bestuur besloten dat dit zo`n uitzondering was.
Restauratie van de Meppeler molens, diverse beelden, Engelgaarde en het Hospice zijn bijvoorbeeld duidelijk Meppeler aangelegenheden. Verder wisten de Meppeler verenigingen de weg naar de Stichting goed te vinden. De Stichting Waarborgfonds Meppel hoopt nog heel veel voor de Meppeler samenleving te kunnen betekenen.

De bestuursleden van  de Stichting Waarborgfonds Meppel (en haar rechtsvoorgangers) hebben hun werkzaamheden tot op de dag van vandaag steeds onbezoldigd en met veel plezier verricht.

  • Waarborgfonds Meppel is een door de ANBI erkende Algemeen Nut Beogende Instelling, dossiernummer 12 953